Orientační nabídka


 

Zóny havarijního plánování

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje ve spolupráci se zástupci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje stanovil níže uvedené zóny havarijního plánování, a to v okolí objektů zařazených do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií.


Zóna havarijního plánování (dále také "ZHP") je území v okolí objektu (výrobního areálu), ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zpracoval pro jednotlivé ZHP vnější havarijní plányKrajský úřad Ústeckého kraje zpracoval pro předmětné ZHP "Informace určené veřejnosti o nebezpeční závažné havárie, preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie". Tyto informace, které mají formu brožur byly veřejnosti a rovněž podnikajícím subjektům distribuovány v listinné podobě.


1. ZHP v okolí areálu SPOLCHEMIE

2. ZHP v okolí areálu VELVĚTY

3. ZHP v okolí areálu Chempark Záluží

4. ZHP v okolí Areálu průmyslové chemie Lovosice 


Jednotlivé zóny havarijního plánování jsou zpřístupněny prostřednictvím GEOPORTÁLU  ÚSTECKÉHO  KRAJE.  

   

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK

 

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Dařílková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2011 / 12.5.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém