Orientační nabídka


 

Zóny havarijního plánování

 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil ve spolupráci se zástupci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje celkem 5 zón havarijního plánování v okolí objektů zařazených do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií.


Zóny havarijního plánování (dále také "ZHP") ohraničují území, ve kterém jsou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. Vnější havarijní plány pro všechny stanovené zóny byly vypracovány Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje v průběhu let 2004 a 2005. Krajským úřadem Ústeckého kraje byly zpracovány informace určené veřejnosti o nebezpeční závažné havárie, preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. Tyto informace mají formu brožur, které byly distribuovány veřejnosti a jednotlivým dotčeným obcím.


Stanoveny byly následující zóny: 

1. ZHP v okolí areálu SPOLCHEMIE

2. ZHP v okolí areálu Velvěty


3. ZHP v okolí areálu Chempark Záluží


4. ZHP v okolí areálu ČEPRO


5. ZHP v okolí Areálu průmyslové chemie Lovosice 

V souvislosti s vydáním nového zákona o prevenci závažných havárií (č. 224/2015 Sb.) a souvisejících právních předpisů jsou na základě podkladů provozovatelů postupně nově stanovovány jednotlivé ZHP a současně jsou nově vydávány informace pro veřejnost.


 Jednotlivé zóny havarijního plánování jsou zpřístupněny prostřednictvím krajského geoportálu, viz odkaz níže.

 http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/vsechny-mapy/


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Dařílková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2011 / 12.5.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém