Orientační nabídka


International


Hledat
 

Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci z Ukrajiny

 

 
 
Informace pro nositele ukrajinského základního nebo středoškolského vzdělání s úplnými doklady o vzdělání:

V případě, že máte originály dokumentů o vzdělání, pořiďte z nich úředně ověřené kopie (Czech POINT…), následně je nechte přeložit do českého jazyka u soudního překladatele. 

Vyplňte žádost o uznání zahraničního vzdělání. 

K žádosti přiložte úředně ověřenou kopii dokladu o udělené ochraně či zvláštního víza pro občany Ukrajiny a další přílohy uvedené v žádosti. Žadatelé s udělenou ochranou či zvláštním vízem NEHRADÍ správní poplatek ve výši 1000 Kč.


Informace pro nositele ukrajinského základního nebo středoškolského vzdělání s neúplnými doklady o vzdělání:

K žádosti o uznání zahraničního základního nebo středoškolského vzdělání, tzv. nostrifikaci, se dokládá diplom a dodatek k diplomu (či jiný obdobný dokument obsahující podrobnosti o absolvovaném vzdělání), které jsou originály nebo ověřenými kopiemi.

§ 108a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje držitelům mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako uprchlíci nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným prohlášením. Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem, vydaným Ministerstvem vnitra, bude při řízení o uznání zahraničního základního nebo středoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na osoby v podobné situaci jako uprchlíci, tzn. mohou nahradit čestným prohlášením chybějící doklady o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu), které ukrajinský občan jako žadatel o nostrifikaci není schopen doložit. 

Držitel dokladu o udělené ochraně či zvláštního víza pro občany Ukrajiny k žádosti přiloží úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.

V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: název absolvované školy, sídlo absolvované školy, název či typ diplomu (mladší odborník, diplom o středoškolském vzdělání apod.), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo pouze rok vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: název absolvované školy, sídlo absolvované školy, místo studia, úroveň dosaženého vzdělání (základní, střední), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. praxe, informace o obsahu závěrečných zkoušek, příp. jakékoli další informace, které je žadatel o absolvovaném vzdělání schopen poskytnout.

Žadatelé s udělenou ochranou či zvláštním vízem NEHRADÍ správní poplatek ve výši 1000 Kč.

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (viz níže) prosím vyplňujte v českém jazyce.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 22.3.2022 / 22.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies