Orientační nabídka


 

Aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje na programové období let 2021 - 2027

logo ÚK mini obdélník
Ústecký kraj – Krajský úřad Ústeckého kraje se připravil na efektivní čerpání finančních prostředků v programovém období politiky soudržnosti v letech 2021-2027. Kam se bude činnost krajského úřadu v následujících letech ubírat a kam budou směřovat finanční prostředky je přehledně obsaženo v Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027, který na svém zasedání dne 23. 3. 2022 projednala Rada Ústeckého kraje.
 

 
 

OPZProgram rozvoje Ústeckého kraje je střednědobým koordinačním a realizačním rozvojovým dokumentem, který obsahuje konkrétní plánovaná opatření pro jednotlivé roky sledovaného období let 2021-2027. Program rozvoje pracuje se všemi stávajícími projektovými záměry, rozv

ojovými programy a dalšími aktivitami, a zasazuje je do časového a finančního rámce. Tím se Program rozvoje stává základním nástrojem koncepční a projektové přípravy Ústeckého kraje na využívání vlastních a vnějších zdrojů financování pro svůj rozvoj ve sledovaném období, včetně stanovení postupu projektové přípravy od iniciace projektového námětu až po vyhodnocení výsledků projektu a zajištění udržitelnosti.

Program rozvoje byl vytvářen v souladu s programovacím obdobím evropské regionální politiky na období 2021-2027 a reflektuje věcné zaměření jak operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak dalších nástrojů jako Národní plán obnovy, Modernizační fond, REACT-EU, a dalších. Je členěn na jednotlivé r

ozvojové oblasti v přímé gesci Ústeckého kraje – Krajského úřadu Ústeckého kraje, navazuje tak na věcnou působnost a činnosti odborů.

Program rozvoje Ústeckého kraje je otevřený dokument, v kapitolách jednotlivých opatření jsou uvedeny nejdůležitější nebo finančně nejobjemnější aktivity, které jsou každoročně selektovány, a schválené aktivity projektovány do tzv. akčního plánu, který se stává podkladem pro rozpočtový výhled Ústeckého kraje pro dané 3 leté časové období.

Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027 byl připravován od února 2020 do ledna 2022 v rámci projektu Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje, spolufinancovaném Evropskou unií, Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014456


Užitečné odkazy: 


PRUK jednani 1PRUK jednani 2Z jednání o Programu rozvoje Ústeckého kraje napříč všemi odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje
 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2022 / 24.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém