Orientační nabídka


 

Do letošního Programu obnovy venkova přišlo celkem 212 žádostí v celkové výši bezmála 50 milionů korun

V roce 2022 Ústecký kraj obdržel celkem 212 žádostí s celkovou částkou 49 406 626 korun.
POV 2022
 

 
 

Každoroční výzva dotačního programu zaměřeného na obnovu venkova v Ústeckém kraji pravidelně motivuje celou řadu žadatelů z řad malých obcí k tomu, aby se přihlásili se svými projekty, na které mohou získat finanční podporu. Cílem této podpory je již tradičně harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

V roce 2022 Ústecký kraj obdržel celkem 212 žádostí s celkovou částkou 49 406 626 korun. Žádostí, které splnily všechny potřebné formální náležitosti a byly seřazeny dle hodnotících kritérií až do vyčerpání alokace finančních prostředků, bylo celkem 157.

Mezi došlými žádostmi figuruje nejvíce projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkovské zástavby a dále na chodníky a místní komunikace. Nižší počty projektů se týkají životního prostředí a administrací projektových žádostí.

Došlé žádosti již prošly hodnocením Pracovní skupiny Programu obnovy venkova pro výběr projektů, která se skládá ze třinácti starostů malých obcí a byla jmenována Radou Ústeckého kraje. Výsledné pořadí žádostí pro rozdělení dotací bude dne 6. dubna 2022 předloženo Radě Ústeckého kraje, a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

 

Venkov line

Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 s cílem zvýšit životaschopnost venkova.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 30.3.2022 / 30.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém