Orientační nabídka


 

Dotační program Inovační voucher

 

 
 
Z důvodu překročení alokovaných zdrojů byl příjem žádostí Inovační voucher pozastaven.

Termín zahájení příjmu elektronických žádostí: 15. 1. 2024, od 9:00 hod. 
Termín možného předvyplnění elektronické žádosti: 10. 1. 2024, od 9:00 hod.

Elektronická žádost o dotaci Inovační voucher - https://opst.kr-ustecky.cz/OPST_IV

Doručení a podpis žádosti: 
Žádost vygenerovanou z on-line formuláře pro příjem žádostí a doručenou na email žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů doručte prostřednictvím datové schránky s uplatněním fikce podpisu (datová schránka Ústeckého kraje ID: t9zbsva). V případě více jednajících osob dle obchodního rejstříku však musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Nebo žádost opatřete zaručeným elektronickým podpisem (podpisy) založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem a doručte prostřednictvím ePodatelny (ePodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz).

ŽÁDOST VYGENEROVANOU Z ON-LINE FORMULÁŘE PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ NENÍ MOŽNÉ DORUČIT V LISTINNÉ PODOBĚ S VLASTNORUČNÍM PODPISEM.

Podpis/podpisy musí patřit oprávněné osobě, tj. fyzické osobě, statutárnímu orgánu, anebo je doložena ověřená plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.

Dotační program Inovační voucher (Vyhlášený dne 12. 12. 2023 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje)
01_Vzor Žádosti o poskytnutí dotace

Informační systém o průměrném výdělku: www.ispv.cz
Informační systém o průměrném výdělku – Aktuální výsledky šetření: https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx

Závazné pokyny pro zastřešující projekty: https://opst.cz/dokument/3293
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace: https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
Příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu podpory de minimishttps://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/Prirucka-k-pojmu-jeden-podnik_rev-kveten-2021.pdf
Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v programovém období 2021 – 2027: DotaceEU - Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků: https://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/uzivatelska-prirucka-k-definici-MSP_2022.pdf 


Seznam kontaktních osob

Pracovníci Oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání:


Osobní konzultace budou poskytovány po předchozí domluvě na přesném dni a čase.

 

Konzultační místo

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, budova A, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

Financováno EU a MŽP


 
Zodpovídá: Ing. Karolína Druxová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2023 / 13.11.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém