Orientační nabídka


 

EVVO v Ústeckém kraji

Naše okolí
Pohlednice z Ústeckého kraje

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta (EVVO)
Smyslem environmentálního (ekologického) vzdělávání výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.

EVVO má přispívat
- k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí;
- má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí;
- v mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti životního prostředí;
- není možné určit mezi nimi přesnou hranici;

Jedním ze společných rysů EVVO a práce s veřejností je aktivizace obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí.

Dobře postavené EVVO má charakter holistické (celostní) výchovy, tzn. že optimálním způsobem utváří morálku, působí na rozumovou, citovou i volně aktivní složku osobnosti člověka, rozvíjí dovednosti i sociální komunikativnost. Směřuje k celkovému rozvoji osobnosti i k prohlubování poznání světa - propojenosti jevů a problémů v čase a prostoru, pochopení ekologických principů fungujících na této planetě, vede k aktivizaci při řešení problémů životního prostředí tím, že poskytuje metodu. Vede i k lepšímu poznání sebe sama a svých možností, včetně získání schopností prosazovat své oprávněné požadavky.

Státní program EVVO v Ćeské republice je výchozím dokumentem pro zajištění dlouhodobého cíle rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které povedou k rozvoji v této oblasti.

Stěžejním cílem Státního programu EVVO v Ćeské republice je zvášení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta náleží do základů všeobecného vzdělání, které získáme výchovou v rodině i ve školách, celoživotním vzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem.

 
 
 
Další informace 
 

Odkazy


 
 • Pozvánka - Krajská konference EVVO 2015 (10.9.2015)
 • Zpravodaj Ekologického centra Most - 1/2015 [PDF, 1,8 MB] (7.4.2015)
 • VIANA - nabídka výukových a vzdělávacích programů [PDF, 2,6 MB] (23.2.2015)
  Nabídka Centra ekologické výchovy VIANA při SOŠ Schola Humanitas Litvínov programových výukových a vzdělavacích programů na školní rok 2014/2015.
 • Přehled lesních pedagogů za Lesy České republiky [XLSX, 11 kB] (26.1.2015)
  Lesy ČR a.s. poskytly přehled Lesních pedagogů na území Ústeckého kraje.
 • Aktualizace Koncepce EVVO v Ústeckém kraji [PDF, 1,9 MB] (27.6.2014)
  Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne 26. 6. 2013 schválilo usnesením č. 92/7Z/2013 dokument „Aktualizace Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji“, který předložil odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o aktualizovaný koncepční materiál pro rozvoj ekovýchovy v našem kraji pro období let 2013 – 2020. Aktualizovaná koncepce EVVO sleduje moderní trendy a současné potřeby v oblasti EVVO v kraji. Skládá se z rozborové části vyhodnocující plnění Koncepce EVVO Ústeckého kraje z roku 2004, shrnující stav a nedostatky EVVO. V návrhové části dokumentu jsou vymezeny cíle, opatření a plány směřující k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji.
 

Související odkazy

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém