Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

EVVO v Ústeckém kraji - archiv dokumentů

 
Naše okolí
Pohlednice z Ústeckého kraje

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta (EVVO)
Smyslem environmentálního (ekologického) vzdělávání výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.

EVVO má přispívat
- k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí;
- má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí;
- v mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti životního prostředí;
- není možné určit mezi nimi přesnou hranici;

Jedním ze společných rysů EVVO a práce s veřejností je aktivizace obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí.

Dobře postavené EVVO má charakter holistické (celostní) výchovy, tzn. že optimálním způsobem utváří morálku, působí na rozumovou, citovou i volně aktivní složku osobnosti člověka, rozvíjí dovednosti i sociální komunikativnost. Směřuje k celkovému rozvoji osobnosti i k prohlubování poznání světa - propojenosti jevů a problémů v čase a prostoru, pochopení ekologických principů fungujících na této planetě, vede k aktivizaci při řešení problémů životního prostředí tím, že poskytuje metodu. Vede i k lepšímu poznání sebe sama a svých možností, včetně získání schopností prosazovat své oprávněné požadavky.

Státní program EVVO v Ćeské republice je výchozím dokumentem pro zajištění dlouhodobého cíle rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které povedou k rozvoji v této oblasti.

Stěžejním cílem Státního programu EVVO v Ćeské republice je zvášení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta náleží do základů všeobecného vzdělání, které získáme výchovou v rodině i ve školách, celoživotním vzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem.

 
 
 
Další informace 
 

Odkazy


 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
18.9.2015Nabídka výukových programů CEV VIANA - II. [JPG, 2,6 MB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas Litvínov nabízí v rámci podpory EVVO výukové programy ZDARMA - viz nabídka.
Ing. Romana Maturkaničová
18.9.2015Nabídka výukových programů CEV VIANA Litvínov
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas Litvínov nabízí v rámci podpory EVVO výukové programy ZDARMA - viz nabídka.
Ing. Romana Maturkaničová
18.9.2015Pozvánka Ekologického centra Most na Konferenci [PDF, 5,1 MB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ekologické centrum Most při VÚHU Vás zve na konferenci Stav a vývoj kvality ovzduší v Ústeckém kraji, která se koná 19. listopadu 2015 ve sportovně-rekreačním areálu Benedikt v Mostě. Konference je podpořena Ústeckým krajem, Severočeskými doly a.s. a statutárním městem Most.
Ing. Romana Maturkaničová
9.1.2015Výzva k podání žádostí o dotaci - Rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje na rok 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odbor ZPZ vydal Výzvu k podávání žádostí o dotaci. Termín pro podání žádostí do 31.1.2015.
Ing. Romana Maturkaničová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém