Orientační nabídka


 

Krajští zastupitelé měli možnost projednat aktualizaci Zásad územního rozvoje

Ústecký kraj připravil poradu zastupitelů k návrhu nového vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem bylo seznámit zastupitele ještě před jejich pondělním zasedáním s podstatnými informacemi o průběhu pořizování aktualizace této krajské územně plánovací dokumentace a především pak o jejím navrhovaném obsahu.
Tisková zpráva ze dne 24. února 2022
VRT
 

 
 

Porady se zúčastnili vedle představitelů kraje i zástupci Ministerstva dopravySprávy železnic, kteří osvětlili celou genezi hledání trasy vysokorychlostní trati na území Ústeckého kraje, představili obsah návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a následně odpovídali na jednotlivé dotazy krajských zastupitelů.

Podaný návrh Správy železnic na aktualizaci Zásad územního rozvoje obsahuje tři různé trasy, které jako jediné splňují závěry Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha - Drážďany, schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy. Jedná se o trasy Mrchový kopec, Holý vrch a Pod Blufem. Správa železnic nyní žádá o prověření těchto tří tras v rámci procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zastupitelstvo by na svém pondělním zasedání mělo rozhodnout, zda tento proces aktualizace odstartuje či nikoliv.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller zastupitele ujistil: „Na pondělním zasedání nebude vybírána či schvalována konkrétní trasa VRT a „zkrácený postup“ pořizování aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, o který Správa železnic v souladu se stavebním zákonem požádala, neznamená žádné omezení pro právo obcí a veřejnosti vyjádřit v průběhu aktualizace svůj názor.“

Podrobné informace týkající se přípravy nového železničního spojení Praha – Drážďany na území Ústeckého kraje jsou průběžně zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách Ústeckého kraje, v sekci Územní plánování a stavební řád: ZDE a na oficiálních internetových stránkách Správy železnic: ZDE

VRT
Jednání probíhalo formou videokonference

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 24.2.2022 / 24.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém