Orientační nabídka


 

NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE - vymezení ploch a koridorů pro těžbu a zpracování lithia

logo
 

 
 
Dne 29. března 2022 obdržel odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (aZÚR ÚK), jehož obsahem je vymezení ploch a koridorů pro těžbu a zpracování lithia. Tento návrh byl předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které dne 25. dubna 2022 svým usnesením rozhodlo o pořízení aZÚR ÚK tzv. zkráceným postupem a o jejím obsahu.

Kompletní předkládaný materiál je zveřejněn v materiálech Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. dubna 2022 jako bod 8.1 včetně příloh. Dokumenty jsou dostupné ke stažení v příloze tohoto článku.

Důvodem pro pořízení aZÚR ÚK je vytvoření územních podmínek pro realizaci záměru výstavby hlavního závodu pro těžbu rud lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec (Důl Cínovec), zpracovatelského závodu pro úpravu suroviny a výrobu obchodovatelného meziproduktu – karbonátu lithia (LCP Dukla), transportního systému (za účelem environmentálně šetrné přepravy suroviny z místa těžby do zpracovatelského závodu) a související dopravní, technické a další podpůrné infrastruktury.

Pořizování aZÚR ÚK je výkonem přenesené působnosti a činí je krajský úřad (pořizovatel), přičemž postup je přesně vymezen stavebním zákonem. Rozhodování o pořízení aZÚR ÚK a rozhodování o tom, zda aktualizace bude či nebude ve výsledku schválena, je výkonem samostatné působnosti, k němuž je příslušné zastupitelstvo kraje.

Zásadním v procesu pořizování aktualizace je skutečnost, že zpracovatele (projektanta) vybírá pořizovatel na základě výběrového řízení, smlouvu s ním uzavírá kraj. Zpracovatel vyhotoví návrh aktualizace, posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území). Krajský úřad provede kontrolu.

Následuje veřejné projednání – v případě zkráceného postupu aktualizace je spojeno společné projednání s veřejným projednáním, tzn. koná se jedno jednání za účasti dotčených orgánů, ministerstev, sousedních krajů, dotčených obcí a veřejnosti.

Zkrácený postup plně zajišťuje všechna práva, která jsou obsažena ve standardním postupu pořizování aktualizace.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 29.4.2022 / 29.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém