Orientační nabídka


 

Pilotní studie pro Litvínovsko otevírá cestu detailnějšímu strategickému plánování

ORP Litvínov
Ústecký kraj dokončil ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou ÚK a partnery ze správního obvodu ORP Litvínov pilotní studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožená území. Studie je analyticko-implementačním plánem, který podporuje řešení problémů v území prostřednictvím stávajících, ale i možných budoucích dotací.
 

 
 

Prvotní impuls pro intenzivnější zaměření se ve strategické práci na tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (dále jen HSOÚ) vzešel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Základní strategický dokument, Strategie regionálního rozvoje ČR (dále jen SRR), pracuje s typologií regionů, která obsahuje mimo jiné i HSOÚ. Implementace SRR prostřednictvím Akčního plánu vyžaduje aktivizaci možných nástrojů na podporu takových typů území, které jsou oproti ostatním znevýhodněné.

V Ústeckém kraji do této kategorie typů regionů spadá 14 ze 16 ORP. Výjimku tvoří ORP Roudnice nad Labem a Bílina. V případě Bíliny se jedná o jednorázové zkreslení výpočtu vlivem momentální situace v území, po aktualizaci ukazatelů by již mezi HSOÚ rovněž spadala.

Na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj se na přelomu let 2021 a 2022 pustily všechny kraje do zpracování pilotní studie pro jedno vybrané ORP. V Ústeckém kraji byl k tomuto účelu vytipován správní obvod ORP Litvínov, v němž byla ustavena neformální pracovní skupina skládající se ze zástupců měst, obcí, místních akčních skupin, externích zpracovatelů rozvojových programů, Czechinvestu, odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu a Regionální rozvojové agentury. Výstupem několikaměsíční spolupráce byl relativně detailní pohled na situaci v malém území podrobený věcné diskuzi aktérů žijících a působících v něm.

Studie srozumitelným způsobem prezentuje souhrn tamějších problémů i projektových záměrů, které člení do dvou skupin – na projekty, které je možno řešit na místní úrovni, a na projekty, které vyžadují systémové změny a větší podporu ze strany kraje nebo státu. Hlavním cílem této studie bylo formou velmi úzké spolupráce vytipovat „zdola“ několik konkrétních problémů, které nejsou v současné době řešeny některým z dotačních titulů nebo je jejich řešení velmi problematické a předat je jako podklad na národní úroveň. Součástí výčtu je rovněž seznam požadavků na řešení z vyšší úrovně, které jsou mnohdy pro menší obce v současné době závažnější, nežli věcné problémy uvnitř vlastního území.

Pilotní studie za území ORP Litvínov byla odevzdána na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde by měla posloužit jako jeden ze zdrojů pro nastavování forem dotační podpory, formulaci aktivit pro další akční plán SRR a pro další práci v regionální politice. Výstupy jsou ke stažení zde.

Ústecký kraj bude ve studiích pokračovat na celém svém území i pro vlastní potřebu

Aktuální Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 pracuje s územím prostřednictvím pětice oblastí (Jádrová oblast, Pánevní oblast, Rekreační oblast, Šluknovsko a Poohří; více o Strategii zde). Současné potřeby a postupy ve strategickém plánování rozvoje kraje přináší nutnost detailnějšího zaměření na menší oblasti, které mají své specifické podmínky. Ústecký kraj čeká v blízké době vyhodnocení naplňování aktuální rozvojové strategie a již nyní uvažuje o tom, jaká nová témata a přístupy by bylo vhodné do základního krajského strategického dokumentu zahrnout. Proto se Ústecký kraj, resp. odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu, rozhodl tento způsob analýzy území aplikovat na všechny ostatní správní obvody a podrobit tak studiu obdobným způsobem postupně všech 16 ORP. Momentálně se připravují týmy pro tvorbu studií v ORP Louny a ORP Rumburk.

Zveřejněné výstupy budou vždy publikovány na téže stránce pod příslušným odkazem.

 

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2022 / 22.7.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies