Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 689 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 28  další stránka >
 
ZměněnoŘazeno sestupně Název a anotaceZodpovídá
19.7.2012Ústečan oslavil 105 let!
Úctyhodné životní jubileum slaví Antonín Kovář, který žije v Domově pro seniory Orlická v části Stříbrníky v krajském městě Ústí nad Labem již pátým rokem. Ke 105. narozeninám mu přišla popřát celá řada hostů, mimo jiné zástupci Ústeckého kraje i města. Mezi gratulanty se zařadili náměstek hejtmanky Arno Fišera a radní Radek Vonka.
Mgr. Alena Tichá
23.1.2012Ústecký kraj: Protesty ze Šluknovska se mohou přenést i do dalších lokalit
Napětí v sociální oblasti vyústilo v srpnu loňského roku v masivní protesty obyvatel měst ve Šluknovském výběžku. Jak dnes informoval novináře radní Martin Klika, Ústecký kraj průběžně monitoruje situaci v sociálně vyloučených lokalitách a zaznamenal nárůst nespokojenosti občanů s řešením této problematiky ze strany vlády. Soužití s nepřizpůsobivými občany se stalo tématem číslo jedna v Ústeckém kraji, a pokud stát rychle nezasáhne, hrozí vážné riziko, že se protesty ze Šluknovska rozšíří i do dalších lokalit.
RNDr. Zdeněk Rytíř
5.3.2012Ústecký kraj žádá senátory, aby schválili původní znění novely zákona o ovzduší
Otevřený dopis senátorům zaslal v pátek 2. března 2012 jménem Ústeckého kraje náměstek hejtmanky Arno Fišera. Žádá v něm zástupce horní komory Parlamentu ČR, aby při svém hlasování k novele zákona o ovzduší dali svůj hlas původní verzi, která namísto rušení poplatku za znečišťování ovzduší počítala s výrazným růstem až do roku 2022 a jejich spravedlivějším přerozdělováním do lokalit, které jsou průmyslovou produkcí nejpostiženější. Z hlediska zdraví občanů a životního prostředí je pro Ústecký kraj nepřijatelné, aby vstoupil v platnost návrh schválení Poslaneckou sněmovnou, který naopak znečišťovatele od povinnosti platit poplatky dle úrovně znečišťování osvobozuje.
Mgr. Magdalena Hanáčková
25.1.2012Ústecký kraj zlepšuje informování o Povodňovém plánu Ústeckého kraje
Na webovou stránku Ústeckého kraje v sekci „životní prostředí“ (http://www.kr-ustecky.cz/zivotni_prostredi.asp) byl umístěn banner s odkazem na Povodňový plán Ústeckého kraje. Povodňový plán Ústeckého kraje byl aktualizován a digitalizován v rámci projektu realizovaného za pomoci Operačního programu Životní prostředí.
Mgr. Alena Tichá
24.7.2012Ústecký kraj zdvojnásobil finance na primární prevenci kriminality
Ústecký kraj v letošním roce zdvojnásobil finanční prostředky určené pro tzv. nespecifickou primární prevenci kriminality, a to ze 7,5 milionu Kč (rok 2011) na letošních 15 milionů Kč. Finanční prostředky kraje jsou přerozdělovány v rámci dotačních programů „Sport“ a „Volný čas“, který podporují aktivity v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivity dětí a mládeže. Programy každoročně vyhlašuje Odbor školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Mgr. Magdalena Hanáčková
17.9.2012Ústecký kraj zatím nezaznamenal případ v souvislosti s metanolem
Přestože v regionu nebyl zatím zjištěn žádný konkrétní případ v souvislosti s metanolem, kontroly a spolupráce dotčených institucí pokračují intenzivně i nadále. Informoval o tom ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Josef Trmal na poslední Bezpečnostní radě Ústeckého kraje v tomto volebním období. Předsedkyní rady je hejtmanka Jana Vaňhová.
Mgr. Alena Tichá
16.11.2012Ústecký kraj zasílá do měst a obcí „MANUÁL“ proti sociálním nepokojům
Celkem 354 měst a obcí v Ústecký kraj obdrží v těchto dnech nový „manuál“ proti sociálním nepokojům. Cílem manuálu je poskytnout přehlednou a srozumitelnou formou návod jak postupovat nejenom v konkrétních rizikových situací spojených se sociálními nepokoji, ale také jak řešit některé problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami. Padesátistránková brožura vychází z konkrétních příkladů ověřených v praxi.
Mgr. Magdalena Hanáčková
26.6.2012Ústecký kraj z evropských peněz opravuje silnice, školy, domovy důchodců
Především na opravy zničených silnic a rekonstrukce škol, domovů důchodců a sociálních ústavů využívá Ústecký kraj evropské dotace. V rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP) předložil od roku 2007 ke spolufinancování z evropských dotací celkem 25 projektů, což je přibližně 15 % z finančních prostředků vyčleněných na operační program ROP Severozápad. Z celkových dotací určených pro Českou republiku představují projekty Ústeckého kraje jen 0,4 %.
Mgr. Magdalena Hanáčková
22.2.2012Ústecký kraj vyzývá ministerstvo a poslance: zachraňte onkologii
Zastupitelstvo Ústeckého kraje bylo informováno ředitelem Krajské zdravotní a.s. Eduardem Reicheltem o možném odebrání statusu komplexního onkologického centra Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zastupitelé přijali usnesení, kterým vyzývají ministerstvo k zachování tohoto statusu a poslance a senátory z Ústeckého kraje k podpoře kraje.
Mgr. Magdalena Hanáčková
19.10.2012Ústecký kraj vyhlašuje již pátý ročník ankety DOPRAVCE ROKU
Od pondělí 22. října 2012 se už popáté může veřejnost zapojit do hlasování v anketě Dopravce roku 2012 Ústeckého kraje. Lidé mohou vybírat nejlepšího dopravce až do 30. listopadu 2012. Všichni účastníci hlasování budou zařazeni do slosování o tři tablety, dalších sedm obdrží hodnotné dárky od Ústeckého kraje. Výsledky ankety budou oznámeny v polovině prosince 2012. Partnery letošního ročníku jsou společnosti M-line a.s. a EMTEST, a.s.
RNDr. Zdeněk Rytíř
15.6.2012Ústecký kraj vítá senátorskou podporu žatecké nemocnici
Ústecký kraj vítá a oceňuje podporu, které se včera dostalo petici za záchranu Nemocnice Žatec na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Hejtmanka Jana Vaňhová a celé Zastupitelstvo Ústeckého kraje se již dříve zcela rozhodně vyjádřily pro zachování nejenom Žatecké nemocnice, ale také Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem.
RNDr. Zdeněk Rytíř
13.9.2012Ústecký kraj vítá petici za dostavbu dálnice D8
Ústecký kraj vítá občanskou iniciativu v Lovosicích, která vyhlásila petici na podporu urychlené dostavby dálnice D8. Kraj na svých webových stránkách www.kr-ustecky.cz zahájil letos v srpnu obdobnou aktivitu, kterou již podpořily stovky občanů nejenom z Ústeckého kraje, ale i z dalších regionů České republiky. O rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání ekologického sdružení Společnost ochránců životního prostředí obžalovaného aktivisty Lubomíra Studničky proti územnímu a stavebnímu povolení k D8, bude opět rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem. Krajský úřad v novém rozhodnutí vycházel i z odůvodnění k předchozímu rozsudku.
RNDr. Zdeněk Rytíř
31.7.2012Ústecký kraj v Českém olympijském domě
Pár hodin před začátkem Letních olympijských her otevřel český ostrov uprostřed Londýna - Český olympijský dům, ve kterém se budou moci sejít fanoušci se sportovci a všichni, kteří mají zájem o Českou republiku prezident Václav Klaus. V domě nechybí ani stánek Ústeckého kraje, na kterém vítal první návštěvníky radní Petr Jakubec.
Mgr. Magdalena Hanáčková
4.6.2012Ústecký kraj už zná svou Vesnici roku 2012!
Krajská hodnotící komise zveřejnila výsledky 18. ročníku regionálního kola soutěže, do kterého se přihlásilo 22 obcí. Zlatou stuhu tentokrát vybojovaly Koštice z okresu Louny. Tradičně mohly obce v rámci soutěže získat kromě stuh také zlaté cihly, diplomy a čestná uznání.
Mgr. Alena Tichá
10.6.2012Ústecký kraj uctil památku Lidic
10. června 2012 je to přesně 70 let od vyhlazení obce Lidice. Uctění památky obyvatel, kteří byli během 2. světové války zavražděni, a to z důvodu podezření na spojitost s atentátem na Reinharda Heydricha, se zúčastnili mimo jiné významní představitelé České republiky. Památku uctil také Ústecký kraj.
Mgr. Alena Tichá
23.9.2012Ústecký kraj trvá na zachování počtu akutních lůžek
Ústecký kraj stále trvá na zachování počtu akutních lůžek v regionu. Podpora kraje se vztahuje nejenom na nemocnice sdružené v rámci akciové společnosti Krajská zdravotní (Nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě, Teplicích a Děčíně), ale rovněž na nemocnice městské či soukromé. Již dříve se Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyjádřilo například pro zachování nejenom Žatecké nemocnice, ale také Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem.
RNDr. Zdeněk Rytíř
25.6.2012Ústecký kraj se prezentuje v Praze
Ve dnech 25. – 30. června 2012 proběhne v Informačním centru agentury Czechtourism v Praze na Staroměstském náměstí prezentace Ústeckého kraje. Lidé se zde seznámí s výsledky projektu Brána do Čech a s Destinačními agenturami České středohoří, České Švýcarsko, Krušné hory a Dolní Poohří.
Mgr. Alena Tichá
22.10.2012Ústecký kraj se prezentoval v Srbsku
Na konci září se Ústecký kraj zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF Novi Sad. Svůj prostor měl v rámci stánku Národní turistické organizace Republiky srbské. Ústecký kraj zde zastupoval člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK Jaroslav Foldyna.
Mgr. Alena Tichá
28.5.2012Ústecký kraj se brání proti lživým výrokům Lea Steinera
Ústecký kraj se právní cestou brání proti lživým výrokům Lea Steinera, které v minulém týdnu bez jakýchkoli důkazů pronesl na adresu Ústeckého kraje a jeho představitelů. Proti vymyšlenému tvrzení o trojnásobném prodražení rekonstrukce silnice Louny – Ročov bylo dnes podáno trestní oznámení na Lea Steinera. Zároveň byla dnes odeslána stížnost Radě České televize, v níž se Ústecký kraj ohrazuje proti nevyváženému obsahu a manipulačnímu stylu, kterým veřejnoprávní televize dne 23. května 2012 v hlavním zpravodajském pořadu Události informovala českou veřejnost o údajném předražení této silnice.
Mgr. Magdalena Hanáčková
4.9.2012Ústecký kraj přivítal zavedení systému kurzarbeit
Ústecký kraj vítá záměr ministerstva práce a sociálních věcí zavést v České republice od 1. září 2012 osvědčený systém nazývaný kurzarbeit. Ten umožní firmám, kterým klesne objem zakázek, ponechat si stávající počet zaměstnanců. Nadbyteční zaměstnanci se však budou muset vzdělávat a za to stát uhradí jejich mzdu. Zavedení systému kurzarbeit je jedním z požadavků Ústeckého kraje vůči ministerstvu, které jsou uvedeny v Ústeckém programu zaměstnanosti 2020.
RNDr. Zdeněk Rytíř
13.1.2012Ústecký kraj přispěl na novou školku
Obec Křešice na Litoměřicku představila svým obyvatelům nové oddělení mateřské školy v Bezručově ulici, díky kterému ji může navštěvovat více dětí. Na financování ojedinělého projektu se podílel Ústecký kraj. Nové prostory si během setkání prohlédla i hejtmanka Jana Vaňhová.
Mgr. Alena Tichá
1.10.2012Ústecký kraj připravil další „MANUÁL“ pro starosty
Ústecký kraj připravil pro starosty v pořadí již druhý manuál, tentokrát určený pro starosty obcí ohrožených sociálními nepokoji. Dokument bude v průběhu tohoto týdne zveřejněn na webových stránkách kraje a následně jej starostové obdrží i v tištěné formě. Cílem manuálu je poskytnout městům a obcím v kraji přehlednou a srozumitelnou formou návod jak postupovat nejenom v konkrétních rizikových situací spojených se sociálními nepokoji, ale také jak řešit některé problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami.
Mgr. Magdalena Hanáčková
24.8.2012Ústecký kraj předal MŠMT Akční plán k OP VK
Ústecký kraj odeslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT, též Řídící orgán) tzv. Akční plán, na jehož základě by měly být obnoveny platby v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Finální podoba dokumentu byla konzultovaná s Řídícím orgánem, který s navrhovanými kroky Ústeckého kraje vyslovil předběžný souhlas.
Mgr. Magdalena Hanáčková
5.9.2012Ústecký kraj poprvé udělil Cenu hejtmana
Na posledním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje před říjnovými krajskými volbami hejtmanka Jana Vaňhová slavnostně předala Cenu hejtmana ÚK za rok 2011 Stanislavu Štýsovi, krajinnému ekologovi a rekultivátorovi. Nominován byl do kategorie regionálního rozvoje.
RNDr. Zdeněk Rytíř
2.5.2012Ústecký kraj podpořil vstup Krušnohoří na seznam UNESCO
Ústecký kraj v pondělí podepsal spolu s Karlovarským krajem a obcemi Jáchymov, Boží Dar, Měděnec, Krupka, Horní Blatná a Abertamy memorandum o spolupráci. Znamená to, že všichni partneři budou i nadále společně postupovat k vytyčenému cíli – k zápisu hornické krajiny Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO.
Mgr. Alena Tichá

Zobrazeno je 25 z celkem 689 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 28  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média - OMK > Tiskové informace > Rok 2012

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém