Orientační nabídka


 

Transformační centrum Ústeckého kraje

 

   Nositel:  Ústecký kraj

   www:      Transformační centrum Ústeckého kraje (tcuk.cz)

   Předpokládané náklady:                1 119 382 986,- Kč

   Předpokládané náklady z OPST:        951 475 538,- Kč


Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. TCÚK je pilířem proměny regionu a příkladem moderního urbanismu. Jedná se o nový pól rozvoje města vznikající za využití moderních urbanistických hodnot s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z urbanistického hlediska jde v areálu bývalé střední školy na Staré ulici v Ústí nad Labem o pozitivní příklad přeměny brownfieldu.


V působnosti TCÚK jsou digitalizace, inovace, energetika a péče o krajinu. Areál bude nízkoenergetický s využitím chytrých technologií pro správu budov, včetně snížení energetické a materiálové náročnosti, s modrozelenou infrastrukturou. TCÚK svými aktivitami a nabízenými službami významně posílí transformaci regionu. Své sužby bude nabízet městům, obcím, příspěvkovým organizacím kraje v oblastech energetického poradenství, architektury, urbanismu, možností využití a analýzy dat v energetice, dopravy, vodního hospodářství v rámci otevřené datové platformy PORTABO. Část služeb bude nabízena ke komerčnímu využití, a to zejména prostory pro malé a střední podnikání, poradenství pro start-upy, inovace a transfer technologií.


TCÚK se bude aktivně ucházet o granty a zapojovat se do projektů podporujících transformaci regionu na dobu po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Ačkoliv je dokončení stavby a pořízení technologií, včetně plného zahájení provozu, předpokládáno v letech 2026 - 2027.


Aktuální informace:

  • 28.2.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace
  • 5.5.2023 byl vyhlášen vítěz architektonické soutěže - vítězem je ateliér mh architects s.r.o. z Prahy

  • 13.12.2023 proběhl křest publikace Transformačního centra Ústeckého kraje
  • 13.6.2024 se konalo Transformační fórum Ústeckého kraje


Další dostupné informace:

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém