Orientační nabídka


 

V Tisé na Ústecku se diskutovalo o integrovaném rozvoji obce

Panelisté
V Tisé proběhla ve dnech 4. a 5. září 2020 panelová diskuze v rámci integrovaného rozvoje obce, což je téma projektu IKM Communitas, do kterého je Ústecký kraj zapojen. Mezi panelisty byli zástupci univerzity, vedení obce i významní čeští ekonomové a filosofové.
 

 
 

V pátek 4. září proběhla veřejná panelová diskuze na téma „Kdo jsme a co nás spojuje“. Mezi panelisty byli: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem, Ing. Tomáš Kratochvíl, starosta obce Tisá, Mgr. Kateřina Vyhnánková z Institutu kritického myšlení a spolku Reditus, z.s., Doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D., filosof z Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D., ekonom Univerzity Karlovy v Praze, prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Diskuzi moderoval PhDr. Oswald Schorm.

Panelové diskuze se zúčastnilo více než 70 posluchačů, mezi kterými byli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje – Odboru regionálního rozvoje (dále KÚÚK), Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV), místní občané a další hosté z řad veřejnosti. Mezi diváky byli rovněž zástupci z obcí Velké Chvojno a Blatno, které jsou do projektu IKM Communitas také zapojeny.

Hlavní myšlenkou této diskuze, která navazovala na podobná setkání v minulosti, bylo hledání společných hodnot a vazeb, které přinesou obci posílení integrity a společenství. Debata byla zaměřená na jedné straně filosoficky a sociálně-ekonomicky, na druhé straně přinesla konkrétní příklady  integrovaného rozvoje a jeho budování v této obci.

Na diskuzi navazoval již neveřejný, pracovní kulatý stůl, který proběhl v sobotu 5. září. Panelisté, zástupci MPSV, KÚÚK, vedení obce Tisá a další pozvaní hosté se v užším kruhu zaměřili na definici „vnitřně integrovaného společenství“. Pracovní setkání přineslo velmi podnětné impulsy ze strany obce, kraje i přítomných expertů. Pro Ústecký kraj jsou tyto výstupy užitečným zdrojem informací pro rozvoj venkova a možnosti spoluvytvářet tak model inovativního rozvojového programu, který by mohl být přenositelný i na jiné obce.

>> Více o integrovaném rozvoji obce a projektu IKM Communitas zde <<

Logolink IRO
IRO 1 - panelistePanelisté se připravují na zahájení diskuze (zleva: J. Koutský, K. Vyhnánková, T. Kratochvíl, O. Schorm, V. Němec, T. Sedláček, M. Žák)

IRO 2 - divaciMezi diváky byli jak místní občané, tak zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje i Ministerstva práce a sociálních věcí.

IRO 3 - kultaý stůl


Pracovní kulatý stůl přinesl mnohé otázky i odpovědi…

IRO 4 - paneliste 2


…ve kterých přítomní odborníci hledali souvislosti a význam vytváření hlubšího společenství uvnitř obcí.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 7.9.2020 / 7.9.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies