Orientační nabídka


 

V Tisé proběhlo Sympozium integrovaného rozvoje obce

Sympozium IRO 2021 mini
V Tisé na Ústecku proběhlo ve dnech 11.-12. června 2021 Sympozium integrovaného rozvoje obce. Akce proběhla v rámci projektu IKM Communitas, v němž Ústecký kraj figuruje jako stakeholder v oblasti regionálního rozvoje. Organizátorem byl Institut kritického myšlení a Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s dalšími partnery.
 

 
 
Integrovaný rozvoj obce je tématem, které přináší Institut kritického myšlení ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústecký kraj je zapojen v rámci realizace projektu IKM Communitas, který je podpořen Operačním programem Zaměstnanost. Projekt pracuje se třemi pilotními obcemi z Ústeckého kraje, kterými jsou Tisá, Blatno a Velké Chvojno. V těchto obcích se snaží nastavit a aplikovat metodiku, která zohlední nový, alternativní přístup k plánování rozvoje na venkovských obcích. Více o Integrovaném rozvoji obce zde. 

Dvoudenní sympozium proběhlo především za účelem širší prezentace tématu, představení průběhu aktivit v uvedeným modelových obcích a nastínění možného vývoje spolupráce v budoucnu. Mezi přítomnými byli zástupci realizačního týmu, starostové a zastupitelé obcí, členové spolků a sdružení, akademici, zástupci Institutu kritického myšlení, pracovníci Krajského úřadu - Odboru regionálního rozvoje, dále zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj, a další. Za Ústecký kraj vystoupil náměstek hejtmana, Jiří Řehák.

První část sympozia byla věnována úvodním myšlenkám, shrnutí filosofických východisek a představení rolí jednotlivých partnerů. Úvodní zdravici a přivítání hostů pronesl starosta obce Tisá, Tomáš Kratochvíl. Následně předal slovo Kateřině Vyhnánkové, projektové manažerce, která představila nejen projekt IKM Communitas, ale i předcházející kroky a myšlenková východiska, která k tomuto vedla. Krátkou přednášku o vnitřním dialogu a Institutu kritického myšlení přednesl Milan Žák, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu. Navázal na něj děkan FSE UJEP Ondřej Moc společně se svým předchůdcem, Jaroslavem Koutským. 

"Role Ústeckého kraje spočívá především ve vazbě na regionální rozvoj a rozvoj venkova. Rádi bychom integrovaný rozvoj obce postupně přenesli na další obce v území, abychom jim nabídli tento další přístup k plánování jejich budoucnosti. Proto jsem rád, že pozvání na sympozium přijali i zástupci z nových obcí, kterým toto téma můžeme společně představit", uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Druhá část sympozia proběhla formou pracovních workshopů v menších skupinách. Po úvodním představení dosavadních aktivit a aktuální situace v modelových obcích byli účastníci rozděleni do rovnoměrně složených skupin. V každé skupině probíhala diskuze nad totožnými otázkami, jejichž závěry byly následně shrnuty všem přítomným. 

Ačkoliv je téma integrovaného rozvoje obce komplexní a složité, jsou jeho filosofická východiska pevně spojena s vývojem společnosti, společenství, obcí a společných hodnot. Ústecký kraj toto téma postupně poznává a společně s partnery projektu hledá možnosti, jak vhodně tento koncept uchopit a implementovat v území. 

Sympozium 2021 kolaz
Fotokoláž: Odbor RR - KÚÚK 
 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2021 / 14.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém