Orientační nabídka


 

Chystá se nová kotlíková dotace. Zájemci, vyplňte anketu!

V příštím roce se bude opět vyhlašovat kotlíková dotace v Ústeckém kraji, tentokrát ovšem s novými pravidly. Dotace bude určena pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout příspěvku až ve výši 95 % způsobilých nákladů. Na krajském webu je k dispozici anketa pro zájemce o tuto dotaci. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji totiž přímo ovlivní výši alokace finančních prostředků, která bude kraji přidělena.
Tisková zpráva z 23. září 2023
dotace
 

 
 
Anketu je možné vyplnit na webové adrese: https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-2022/d-1758497/p1=275707 (Sekce Dotace a granty – kotlíková dotace 2022). Vyplnění ankety je zcela nezávazné a nenahrazuje podání žádosti o poskytnutí dotace.

O kotlíkovou dotaci v roce 2022 může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020. Domácnosti složené výhradně z lidí pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé.

Dotaci je možné poskytnout na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporované budou kotle na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel.

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě v roce 2022 elektronickou formou. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů. Za způsobilé se považují výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.

Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám. Zde mohou získat podporu až do výše 50 % způsobilých výdajů. 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 22.9.2021 / 22.9.2021 | Zveřejnit od: 23.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém