Orientační nabídka


 

Hledáme posilu do našeho týmu DÚK

Doprava Ústeckého kraje rozšiřuje své řady. Hledáme pracovníka, který bude řídit a obsluhovat pojízdnou informační kancelář DÚKmobil a zároveň zastane kancelářskou práci. Pojízdná informační a prodejní kancelář je určena k rozšíření informování o DÚK mezi občany po celém kraji, zejména v menších městech kraje, kde není možné získat informace v informačních kancelářích dopravců.
foto
 

 
 

 

Pozice je vhodná pro absolventy i pro fanoušky veřejné dopravy. 

 

Co bude vaší pracovní náplní:

 • samostatná aktivita v přípravě informačních kampaní a dalších činnostech DÚKmobilu
 • účast na propagačních akcích veřejné integrované dopravy DÚK
 • řízení DÚKmobilu (užitkové vozidlo o délce 6,4m a šířce 2,05m) a obsluha jeho vnitřního příslušenství
 • aktivní nabízení výhod veřejné integrované dopravy DÚK a komunikace o nich s občany všech generací včetně návštěvníků kraje a cizinců
 • příprava a realizace vzdělávacích a osvětových kampaní k veřejné integrované dopravě DÚK pro děti ve školách v Ústeckém kraji
 • poradenství a komunikace s veřejností ohledně Tarifu a Smluvních přepravních podmínek veřejné integrované dopravy DÚK
 • prodej jízdních dokladů veřejné integrované dopravy DÚK
 • zajištění podkladů pro řešení připomínek občanů a jejich vyřízení
 • předávání získaných informací z terénu dalším pracovníkům oddělení dopravní obslužnosti
 • podpora a zabezpečení marketingových činností (zadávání veřejných zakázek, objednávky a finanční plánování řešených aktivit)
 • další podpůrné práce pro činnost marketingu veřejné integrované dopravy DÚK

 

foto

 

Požadavky:

Vzdělání:

-     vysokoškolské vzdělání v magisterském, nebo bakalářském studijním programu

Praxe:

-     zkušenosti z oblasti marketingu, komunikace, či z mediální oblasti výhodou

-     zkušenosti s informováním veřejnosti výhodou

-     zkušenosti z oblasti veřejné dopravy a znalost systému veřejné dopravy výhodou

Další požadavky:

-     znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

-     schopnost komunikace v německém či anglickém jazyce

-     schopnost samostatné práce na zadaných úkolech a samostatného jednání

-     iniciativa a tvůrčí myšlení v oblasti propagace a reklamy

-     velmi dobré komunikační schopnosti a vysoká úroveň písemného projevu

-     velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, atp.)

-     základní znalost území Ústeckého kraje

-     schopnost orientace v síti veřejné dopravy

-     zájem o systém veřejné dopravy a jeho rozvoj

-     znalost podmínek cestování veřejnou dopravou (DÚK) výhodou

-     řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič (obsluhované užitkové vozidlo DÚKmobil o rozměrech délka 6,4m, šířka 2,05m)

-     bezúhonnost

Co nabízíme:


-     pestrou, všestrannou a kreativní práci jak na pracovišti na krajském úřadě, tak v terénu ve městech a obcích kraje

-     kontaktní a interaktivní práci s občany

-     práce u stabilního zaměstnavatele pro zaběhnutý systém integrované dopravy

-     zajímavý a netradiční pracovní režim podporující samostatné jednání

-     5 týdnů dovolené + 5 dní zdravotního volna

-     širokou škálu benefitů (příspěvek na stravování - stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, příspěvek na ošatné, výhodné zaměstnanecké jízdné DÚK)

 

Termín nástupu: dohodou

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené „VÝBĚROVĚ ŘÍZENÍ“ do podatelny KÚÚK nejpozději do 21. 01. 2022 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Vávrová, telefon 475 657 695

E-mail: vavrova.z@kr-ustecky.cz

Odkaz na inzerát zde.  

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 6.1.2022 / 6.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies