Orientační nabídka


 

Vize a cíle Ústeckého kraje

 

Úvodem o pozici a významu Ústeckého kraje

Ústecký kraj je hrdým nositelem velké části národních dějin, které se pojí s počátky české státnosti. Právě na jeho území se nachází hora Říp, která je spojena s pověstí o příchodu praotce Čecha, nebo Stadice, odkud byl povolán na knížecí stolec Přemysl Oráč. 

Díky neuvěřitelně pestré krajině a hodnotných přírodním předpokladům je také krajem, kam dnes míří řada návštěvníků za skalními městy, lázněmi, horskými túrami, památkami měst a obcí a nespočtem unikátních zážitků. Ústecký kraj se stal také cílem vysokoškolských studentů, mladých a aktivních lidí, kteří právě zde využívají své znalosti k tomu, aby je zhodnotili v praxi a stali se součástí širokého spektra zdejších firem a podniků. 

Ačkoliv v minulosti byl kraj významným průmyslovým centrem naší země, tak přirozené důsledky dlouhodobé těžby, chemického průmyslu a dalších odvětví přinesly do současné doby jistá negativa, která se projevila jak ve stavu krajiny, tak v sociálně-demografických a ekonomických ukazatelích. 

Dnes, kdy je Ústecký kraj domovem více než 800 tisíc obyvatel a sídlem řady velkým i malých firem, škol, univerzit, nemocnic, úřadů a kompletního spektra služeb, usiluje o moderní a udržitelné způsoby, které umožní pokračovat v transformaci energetiky, rozvoji chemického průmyslu či komplexní revitalizace území tak, aby byl využit jeho potenciál. Ústecký kraj je v tomto období ve zcela nové, dynamické fázi svého rozvoje, zpříma přijímá nové výzvy a buduje tak svou novou, bezuhelnou pověst.

Tip: Přečtěte si více o historii a současnosti Ústeckého kraje zde.

Vize Ústeckého kraje

Ústecký kraj směřuje své kroky tak, aby úspěšně rozvíjel své území s důrazem na transformaci průmyslu a ekonomiky, zlepšení sociálního kapitálu, udržitelný rozvoj měst a obnovu krajiny. To vše činí s vědomím, že území kraje je vnitřně velmi nesourodé a každá oblast má svá specifika, což nevnímá nutně jako překážku.

Velkou výhodou je jeho příhraniční poloha, kterou umocňuje významný dopravní uzel procházející napříč Evropou. Velmi dobrým faktorem je relativně mladá a neustále rozvíjející se univerzita, která je schopna jak produkovat vysokoškolské absolventy pro zdejší trh práce, tak se zapojit do výzkumných a rozvojových projektů z celé řady témat.

Vize Ústeckého kraje představuje dynamický, inteligentní, udržitelný, ekologický a propojený kraj, který zná své silné i slabé stránky a umí je dobře využít pro svůj rozvoj.

Strategie a budoucnost Ústeckého kraje

Strategie rozvoje Ústeckého kraje vychází z pestrosti území a značných regionálních rozdílů. Pro účely plánování a definování cílů byl kraj na základě územní syntézy rozčleněn do pěti oblastí, v nichž byly popsány regionálně specifické problémy, kterými se Strategie zabývá. Rámcově pro celou oblast kraje lze ovšem vytipovat tzv. souhrnné priority Ústeckého kraje.

Pro budoucnost Ústeckého kraje je třeba se zaměřit především na následující strategické kroky:

  • sociálně stabilizovat území, eliminovat sociální vyloučení obyvatel i lokalit
  • restartovat hospodářský rozvoj a modernizovat regionální ekonomiku
  • revitalizovat fyzické prostředí kraje a nadále zlepšovat stav životního prostředí
  • modernizovat infrastrukturu a dopravní napojení.

Budoucí podoba Ústeckého kraje by měla odrážet jeho posílenou vitalitu, konkurenceschopnost, udržitelnost, úctu k cenným přírodním a kulturním památkám a podporu vzdělání a podnikání.

Tip: Více o Strategii rozvoje Ústeckého kraje zde.

Aktuální statistiky a přehledy


 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém