Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví

 

Informace, aktuality, dokumenty - archiv dokumentů

 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
26.4.2007Výběrové řízení na průvodce v SQSS
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Výběrové řízení na účast ve vzdělávacím programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb v rámci projektu "Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb"
Ing. Jitka Pémová
17.1.2007Přihláška do výběrového řízení na inspektora/inspektorku kvality sociálních služeb
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Přihlášky do výběrového řízení pro III. běh vzdělávání pro specializované odborníky/odbornice - inspektory/inspektorky kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, končí dne 31.1. 2007.
Adam Souček
15.11.2006Druhové standardy kvality - zapojte se do diskuze
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá aktéry působící v oblasti sociálních služeb, aby se zapojili do diskuzního fóra od 27. října do 30. listopadu 2006, které bude probíhat na stránkách projektu www.sqss.cz.
administrátor
14.6.2006Přihláška k informačnímu setkání 30.06.2006
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
14.6.2006Informační setkání poskytovatelů sociálních služeb k dotačnímu řízení MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2007
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
10.1.2006Metodický pokyn KÚ k žádosti Programu RVZRK na podporu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
3.1.2006Konference realizátorů programů primární prevence užívání drog
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Informace o setkání realizátorů programů primární prevence užívání drog Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, které se uskuteční dne 9. března 2006 v prostorách budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Adam Souček
15.11.2005Výroční zpráva Správy sociálních služeb Chomutov 2004
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
15.11.2005Výroční zpráva Správy sociálních služeb Chomutov o hospodaření za rok 2004
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
31.8.2005Nemocnice jako akciové společnosti v podmínkách Ústeckého kraje
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Souhrnná zpráva o důvodech, přípravě a realizaci záměru změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi ústeckého kraje, na akciové společnosti.
administrátor
23.3.2005Mimořádné očkování proti chřipce
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje mimořádné očkování proti chřipce - uveřejněno na žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
administrátor
21.3.2005Program "Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením" 2.kolo
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
21.3.2005Žádost o dotaci k programu "Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením" pro rok 2005
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
2.12.2005Program "Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Karel Giampaoli
10.11.2004Žádost NNO o dotaci z programu pro seniory pro rok 2005
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
administrátor
10.11.2004Program "Podora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi seniorům a osobám se zdravotním postižením" pro rok 2005
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
administrátor
11.6.2004Očkování proti meningokokovému onemocnění - NOVÉ INFORMACE
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na základě projednání dne 9. června 2004 na společném jednání zástupců Ústeckého kraje, zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven se upravuje postup v oblasti způsobu proplácení nákladů spojených s očkováním v souvislosti s požadavky a nabídkou jednotlivých zdravotních pojišťoven.
administrátor
10.2.2004Program prevence negativních jevů 2004
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Program "Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením"
administrátor
6.1.2004Doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 3.12.2003
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Doporučení SUKL týkající se bezpečnosti HRT hormonální substituční terapie): negativní poměr rizika a přínosu pro prevenci osteoporózy jako první volby užití...
administrátor
15.12.2003Informace pro občany Lounska
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Informace vedení Nemocnice Louny ze dne 28.07.2003.
administrátor
6.1.2004INFORMACE o způsobu úhrady zdravotních výkonů pro potřeby odvodních řízení
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
pro nestátní zdravotnická zařízení
administrátor
6.1.2004Zdravotnictví - Olomouc 12.9.2002
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
ZÁVĚR z jednání zástupců hejtmanů a členů rad krajů odpovědných za oblast zdravotnictví a vedoucích odborů zdravotnictví a sociálních věcí krajských úřadů
Olomouc, 12. září 2002
administrátor
6.1.2004Koncepce lékařských a farmaceutických oborů (Ministerstvo zdravotnictví)
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
administrátor
15.12.2003ADRESA KÚÚK -ZD
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
administrátor

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Informace, aktuality, dokumenty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém