Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
 

 
 

Ukrajina, Ivano-Frankivská oblast


Stát:

Ukrajina

Název partnerského regionu:

Zakarpatská oblast

Centrum regionu:

Užhorod

Podepsaná smlouva:

29. 6. 2017

Oblasti spolupráce:

vzdělávání, hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí, zemědělstvíVývoj spolupráce se Zakarpatskou oblastní radou:

Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské oblastní rady v roce 2016, kdy se uskutečnily vzájemné návštěvy představitelů obou regionů.

V květnu 2016 navštívila Ústecký kraj delegace Zakarpatské oblastní rady v čele s předsedou oblastní rady Michajlem Rivisem. Představitelé Zakarpatské oblastní rady se setkali s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a se zástupci firem, které projevují zájem o spolupráci. Následně byl Ústecký kraj pozván na Ukrajinu a koncem srpna téhož roku proběhla oficiální návštěva Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

V dubnu 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen text Dohody o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou, která byla dne 29. 6. 2017 podepsána v rámci oficiální návštěvy v Užhorodě v sídle Zakarpatské oblastní rady.

červnu 2017 navázala na podepsanou dohodu o spolupráci místní akční skupina SERVISO, o. p. s., která uzavřela memorandum s Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci „Zakarpatí“ a následně realizovala projekt Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. V rámci projektu navštívila nejdříve česká delegace Zakarpatskou oblast (srpen 2017) a následně ukrajinská delegace Ústecký kraj (říjen 2017). Obou pracovních cest se zúčastnili zástupci veřejné sféry z členských obcí MAS, podnikatelského sektoru a rovněž vedení obou regionů. Cílem projektu bylo poznání specifik obou regionů, sblížení národů a vzájemné porozumění účastníků projektu a uvedení příkladů dobré praxe, jak lze efektivně čerpat prostředky z dotačních titulů EU na obnovu venkova.


V listopadu 2017 se uskutečnila schůzka představitelů Ústeckého kraje s velvyslancem ČR v Kyjevě k záměru zřídit v Užhorodu kamennou pobočku (pracovní název Český dům) reprezentující Ústecký kraj v Zakarpatské oblasti.

V únoru 2018 byl založen zapsaný spolek Ukrajinsko-zakarpatská agentura, z. s., který má se souhlasem Rady Ústeckého kraje sídlo na adrese krajského úřadu. Hlavním cílem tohoto spolku bude cíleně koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého kraje a Zakarpatské oblasti, prezentovat oba regiony navzájem a organizačně pomáhat při naplňování různých forem spolupráce dle uzavřené Dohody o spolupráci mezi oběma regiony. Prvním cílem spolku je otevření tzv. Domu regionů v Užhorodě jako pobočky Českého centra v Kyjevě s aktivní prezentací Ústeckého kraje.


V květnu 2018 navštívila delegace Zakarpatské oblasti v čele s předsedou M. Rivisem Ústecký kraj. Zúčastnila se 1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje se tematickým zaměření na spolupráci mezi oběma regiony. Odkaz s prezentacemi z akce naleznete zde. V rámci 4. ročníku Barevného regionu se pak prezentoval v Ústí nad Labem zakarpatský taneční a hudební soubor.  


V červnu 2018 navštívila delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem O. Bubeníčkem Užhorod. Zúčastnila se slavnostního otevření českého Domu regionů v centru města. Dům regionů byl zřízen jako pobočka Českého centra v Kyjevě a slavnostního stříhání pásky se kromě vedoucích představitelů obou spolupracujících regionů zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v Kyjevě a starosta města Užhorod. Ústecko-zakarpatská agentura, z. s., která slavnostní otevření organizačně zajišťovala, bude mít v tomto centru sídlo na ukrajinské straně.


Na konci září 2018 pořádal Ústecký kraj v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa třídenní prezentační akci nazvanou České dny v Užhorodu, kde se prezentovaly jak podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje, tak i některé české kraje. Akci organizačně zajišťovala Ústecko-zakarpatská agentura, z.s. Ústecký kraj využil této příležitosti k předání humanitárního daru v podobě techniky na pomoc tamním hasičům.


listopadu 2018 navštívili velvyslanci Lotyšska, Litvy, Estonska a Švédska Dům regionů v Užhorodu, kde jim byla prezentována činnost spolku UZA, z.s., který na Ukrajině zastupuje zájmy Ústeckého kraje. Zároveň byl přestaven i samotný Dům regionů jako subjekt napomáhající rozvoji ekonomiky, kultury, sportu a dalších oblastí Zakarpatí.


Díky navázané spolupráci Ústeckého kraje se Zakarpatskou oblastí byl v dubnu 2019 studentům Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most umožněn studijní výjezd do tohoto regionu.


září 2019 se konal druhý ročník Českých dnů v Užhorodu, které kromě kulturního programu návštěvníkům nabídly prezentace regionálních příspěvkových organizací či potravinářských a gastronomických společností. V rámci programu proběhlo i symbolické předání sanitního vozu Oblastní dětské nemocnici v Mukačevu.


Dne 3. 10. 2019 se v Ústeckém kraji uskutečnila návštěva ukrajinských podnikatelů a komunálních politiků. Cílem bylo prezentovat české zboží a služby, získat kontakty a navázat bližší spolupráci mezi firmami, což se stalo v případě Severočeské armaturky z Ústí nad Labem a společnosti Stala eněrhija ze Lvovské oblasti.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 3.7.2017 / 1.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém