Orientační nabídka


 

Ukrajina, Zakarpatská oblast

 

 
 

Ukrajina, Ivano-Frankivská oblast


Stát:

Ukrajina

Název partnerského regionu:

Zakarpatská oblast

Centrum regionu:

Užhorod

Podepsaná smlouva:

29. 6. 2017

Oblasti spolupráce:

vzdělávání, hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí, zemědělstvíVývoj spolupráce se Zakarpatskou oblastní radou:

Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské oblastní rady v roce 2016, kdy se uskutečnily vzájemné návštěvy představitelů obou regionů.

V květnu 2016 navštívila Ústecký kraj delegace Zakarpatské oblastní rady v čele s předsedou oblastní rady Michajlem Rivisem. Představitelé Zakarpatské oblastní rady se setkali s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a se zástupci firem, které projevují zájem o spolupráci. Následně byl Ústecký kraj pozván na Ukrajinu a koncem srpna téhož roku proběhla oficiální návštěva Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

V dubnu 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen text Dohody o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou, která byla dne 29. 6. 2017 podepsána v rámci oficiální návštěvy v Užhorodě v sídle Zakarpatské oblastní rady.

červnu 2017 navázala na podepsanou dohodu o spolupráci místní akční skupina SERVISO, o. p. s., která uzavřela memorandum s Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci „Zakarpatí“ a následně realizovala projekt Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. V rámci projektu navštívila nejdříve česká delegace Zakarpatskou oblast (srpen 2017) a následně ukrajinská delegace Ústecký kraj (říjen 2017). Obou pracovních cest se zúčastnili zástupci veřejné sféry z členských obcí MAS, podnikatelského sektoru a rovněž vedení obou regionů. Cílem projektu bylo poznání specifik obou regionů, sblížení národů a vzájemné porozumění účastníků projektu a uvedení příkladů dobré praxe, jak lze efektivně čerpat prostředky z dotačních titulů EU na obnovu venkova.

V listopadu 2017 se uskutečnila schůzka představitelů Ústeckého kraje s velvyslancem ČR v Kyjevě k záměru zřídit v Užhorodu kamennou pobočku (pracovní název Český dům) reprezentující Ústecký kraj v Zakarpatské oblasti.

V únoru 2018 byl založen zapsaný spolek Ukrajinsko-zakarpatská agentura, z. s., který má se souhlasem Rady Ústeckého kraje sídlo na adrese krajského úřadu. Hlavním cílem tohoto spolku bude cíleně koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého kraje a Zakarpatské oblasti, prezentovat oba regiony navzájem a organizačně pomáhat při naplňování různých forem spolupráce dle uzavřené Dohody o spolupráci mezi oběma regiony. Prvním cílem spolku je otevření tzv. Domu regionů v Užhorodě jako pobočky Českého centra v Kyjevě s aktivní prezentací Ústeckého kraje.


V květnu 2018 navštívila delegace Zakarpatské oblasti v čele s předsedou M. Rivisem Ústecký kraj. Zúčastnila se 1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje se tematickým zaměření na spolupráci mezi oběma regiony. Odkaz s prezentacemi z akce naleznete zde. V rámci 4. ročníku Barevného regionu se pak prezentoval v Ústí nad Labem zakarpatský taneční a hudební soubor.  


V červnu 2018 navštívila delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem O. Bubeníčkem Užhorod. Zúčastnila se slavnostního otevření českého Domu regionů v centru města. Dům regionů byl zřízen jako pobočka Českého centra v Kyjevě a slavnostního stříhání pásky se kromě vedoucích představitelů obou spolupracujících regionů zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v Kyjevě a starosta města Užhorod. Ústecko-zakarpatská agentura, z. s., která slavnostní otevření organizačně zajišťovala, bude mít v tomto centru sídlo na ukrajinské straně.


Na konci září 2018 pořádal Ústecký kraj v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa třídenní prezentační akci nazvanou České dny v Užhorodu, kde se prezentovaly jak podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje, tak i některé české kraje. Akci organizačně zajišťovala Ústecko-zakarpatská agentura, z.s. Ústecký kraj využil této příležitosti k předání humanitárního daru v podobě techniky na pomoc tamním hasičům.


listopadu 2018 navštívili velvyslanci Lotyšska, Litvy, Estonska a Švédska Dům regionů v Užhorodu, kde jim byla prezentována činnost spolku UZA, z.s., který na Ukrajině zastupuje zájmy Ústeckého kraje. Zároveň byl přestaven i samotný Dům regionů jako subjekt napomáhající rozvoji ekonomiky, kultury, sportu a dalších oblastí Zakarpatí.


Díky navázané spolupráci Ústeckého kraje se Zakarpatskou oblastí byl v dubnu 2019 studentům Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most umožněn studijní výjezd do tohoto regionu.


září 2019 se konal druhý ročník Českých dnů v Užhorodu, které kromě kulturního programu návštěvníkům nabídly prezentace regionálních příspěvkových organizací či potravinářských a gastronomických společností. V rámci programu proběhlo i symbolické předání sanitního vozu Oblastní dětské nemocnici v Mukačevu.


Dne 3. 10. 2019 se v Ústeckém kraji uskutečnila návštěva ukrajinských podnikatelů a komunálních politiků. Cílem bylo prezentovat české zboží a služby, získat kontakty a navázat bližší spolupráci mezi firmami, což se stalo v případě Severočeské armaturky z Ústí nad Labem a společnosti Stala eněrhija ze Lvovské oblasti.

Ústecký kraj v důsledku konfliktu na Ukrajině zřídil a zajišťuje zázemí pro uprchlíky v Krajském asistenčním centru na pomoc Ukrajině v Ústí nad Labem. Občané Ukrajiny, kteří přicestovali v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině po 24. 2. 2022 a chtějí v ČR zůstat, mohou v tomto centru vyřídit následující agendy: poskytování informací, tlumočnické služby, zajištění povolení k pobytu, zajištění ubytování, zajištění transportu do místa ubytování, zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR, psychosociální pomoc. Zároveň Ústecký kraj zajišťuje ubytování uprchlíků z Ukrajiny prostřednictvím ubytovatelů, se kterými uzavírá smlouvy a proplácí kompenzační příspěvky za ubytované.


Vedení Zakarpatské oblastní rady bylo informováno o humanitární pomoci poskytnuté Ústeckým krajem ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. Jednalo se o zdravotnický materiál v hodnotě téměř půl milionu korun, který byl předán na pomoc Ukrajině prostřednictvím české pobočky mezinárodní humanitární organizace ADRA. Dále Ústecký kraj poskytl finanční dar ve výši 10 milionů Kč na konto „SOS Ukrajina“, zřizované humanitární organizací Člověk v tísni.

Na základě prosby předsedy Zakarpatské oblastní rady o poskytnutí starších autobusů poptal Ústecký kraj některé regionální dopravce. Bohužel žádný z provozovatelů veřejné dopravy aktuálně nemůže vyřadit danou techniku z vozového parku. 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 3.7.2017 / 3.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies