Orientační nabídka


 

Polská republika, okres Ostróda

 

 
 

  

Polsko

 
Stát:Polská republika
Název partnerského okresu: Ostróda
Centrum regionu:Ostróda
Podepsaná smlouva:26. 5. 2014

Oblasti spolupráce:

regionální rozvoj, cestovní ruch, vzdělávání, sociální politika,

zdravotnictví


Vývoj spolupráce s okresem Ostróda:

Ve dnech 10. – 12. října 2013 se Ústecký kraj účastnil nového veletrhu cestovního ruch Arena Tourism Poland v Ostrodě ve Warminsko – mazurském okresu na severu Polska. Veletrhu se zúčastnil i člen Rady Ústeckého kraje Jan Szántó, který zde navázal kontakt se starostou Ostródy Wlodzimierzem Brodiukem.

Po  příjezdu z veletrhu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu ÚK ihned začal připravovat dohodu o spolupráci. Ta byla nejdříve předložena komisi zahraničních vztahů, poté ke schválení Radě Ústeckého kraje a finální souhlas s ní vyslovili členové krajského zastupitelstva na svém dubnovém zasedání.

Vzájemná dohoda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda byla slavnostně podepsána dne 26. května 2014 v Ostródě.

V rámci spolupráce mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda v Polsku navštívil dne 22. července 2014 z pověření pana starosty Wlodzimierze Brodiuka Ústecký kraj pan Piotr Parcheta. Setkal se zde s členem Rady Ústeckého kraje pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Janem Szántó. Předmětem návštěvy bylo jednání ohledně vzájemné propagace obou regionů a pořízení materiálu pro  fotoreportáž z Ústeckého kraje, který byl umístěn na webový portál Powiatu Ostróda a do tiskovin. Polská návštěva obdivovala turistické atraktivity, např. hrad Střekov a zámek ve Velkém Březně.

První oficiální návštěva vedení regionu Ostróda v Ústeckém kraji se uskutečnila ve dnech 14. - 17. září 2014. Předmětem této cesty bylo navázání spolupráce mezi regiony v oblasti kultury a školství a prohloubení spolupráce v oblasti cestovního ruchu. V rámci programu se zúčastnila delegace např. pracovního setkání se zástupci středních škol ÚK ve věci realizace spolupráce s polskými školami na mezinárodních projektech, Uhelného safari v Mostě, navštívila Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, jejíž ředitel projednal s vedením regionu možnosti spolupráce s polskými galeriemi formou výměny sbírek, dále Katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích a obdivovala přírodní krásy oblasti Česko-Saského Švýcarska.

Na konci září 2014 proběhly v Polsku volby. Novým starostou regionu Ostróda se stal Andrzej Wiczkowski. Hejtman Ústeckého kraje zaslal nově zvolenému starostovi gratulační dopis s pozváním do Ústeckého kraje. Pan starosta pozvání přijal a připojil se k delegaci středních škol okresu Ostróda, která navštívila Ústecký kraj ve dnech 11. - 16. 1. 2015. Pan starosta Andrzej Wiczkowski se tak mohl společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem zúčastnit slavnostního ceremoniálu podpisu smluv o spolupráci mezi středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda dne 13. 1. 2015. Během programu navštívila delegace několik příspěvkových organizací včetně Vyšší odborné školy a Střední školy ve Varnsdorfu, Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově.

V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015 v Praze.

V červenci 2015 bylo vedení Ústeckého kraje pozváno na návštěvu Ostródy. Návštěva se konala u příležitosti oslav bitvy u Grunwaldu. 

V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi školami, navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace partnerskou střední školu v Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků v odborné škole technické a lyceu v Moragu, které bylo financováno z projektu Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve volném čase, mimo jiné, proběhla jednání o připravovaných projektech výměnných stáží žáků i učitelů obou škol.

Spolupráce Ústeckého kraje a Okresu Ostróda pokračuje v oblasti cestovního ruchu i v roce 2016. V lednu letošního roku polští partneři využili nabídku společné prezentace s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech. Veletrh Reisemarkt proběhl v prvním lednovém týdnu 2016 a zaznamenal vysokou návštěvnost. Okres Ostróda se prezentoval veřejnosti také ve společné expozici na veletrhu Holiday World v Praze, který proběhl 18. – 20. 2. 2016. Zpestřením expozice obou veletrhů byla maketa lodního výtahu na Kanálu Elblag, který je jediným funkčním na světě. V červenci 2016 opět vycestovala delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem do Ostródy, aby se zde zúčastnila rekonstrukce bitvy u Grunwaldu

Oba regiony se v novém roce 2017 opět zavázaly, že se budou vzájemně propagovat v rámci evropských veletrhů cestovního ruchu. Ústecký kraj svému slovu dostál hned v úvodu roku 2017, kdy prezentoval okres Ostróda v expozici Ústeckého kraje v lednu na veletrhu Reisemarkt Dresden 2017 v Drážďanech a v únoru na veletrhu Holiday World 2017 v Praze.

Na základě podepsané dohody o spolupráci pokračuje spolupráce mezi školami. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala hostilo v únoru 2017 družební školu z polské Ostródy, se kterou připravuje podat projekt v programu Erasmus+.

V rámci výměny zkušeností z rozvoje cestovního ruchu, které jsou významnou součástí rozvojových aktivit na obou stranách, navštívila delegace z Ostródy ve dnech 21. – 25. 6. 2017 Ústecký kraj. Ve dnech 21. – 22. 6. 2017 delegace absolvovala exkurzi s tematickým zaměřením na poznání destinace České středohoří a Podřipsko s důrazem na předvedení vodních sportů v Národním centru vodních sportu – Labe Aréna Ústeckého kraje v Račicích. Cílem návštěvy byla jednání vedoucí k uzavření memoranda o spolupráci s destinací České středohoří o.p.s. pro výměnné pobyty turistů. Ve dnech 23. - 25. 6. 2017 se exkurze tematicky zaměřila na poznání destinace České Švýcarsko. Delegace se zúčastnila i Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.

U příležitosti oficiální návštěvy Ostródy ve dnech 13. až 16. července byla spolupráce mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda smluvně rozšířena i na společné aktivity v oblasti cestovního ruchu mezi destinačními agenturami. Za českou stranu Destinační agentura cestovního ruchu České středohoří o.p.s. a za polskou stranu Západomazurská turistická organizace podepsaly tzv. Prohlášení o záměru.

Ve dnech 2. - 6. 10. 2017 navštívila Ústecký region Fotbalová akademie z partnerského polského regionu Ostróda. Mladí polští fotbalisté sehráli dva dvojzápasy proti hráčům Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje (RFA ÚK), která sídlí v Teplicích. Mladí sportovci měli zajištěno zázemí v Labe Aréně v Račicích. Ve spolupráci s Destinační agenturou České Středohoří byla pro polské sportovce připravena i prohlídka města Litoměřice a RFA ÚK zajistila návštěvu utkání fotbalového 3. kola MOL Cupu FK Ústí nad Labem – FC Slovácko. 

Rok 2018: I nadále nejaktivnější spolupráce mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda probíhá na poli regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Důkazem je společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech v lednu, Holiday World v Praze v únoru, Glob Katowice v březnu či HoRecCa Ostróda v dubnu.

V rámci naplňování podpory cestovního ruchu obou regionů byl v červnu vypraven první autobus turistů z Ústeckého kraje na dovolenou do Ostródy. Zároveň v té době změřili své síly fotbalisté Ostródy s týmem Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje.

V dnech 18. – 22. 6. 2018 proběhla oficiální návštěva delegace partnerského okresu v Ústeckém kraji. Starosta Ostródy pan Andrzej Wiczkowski zde jako každý rok pozval zástupce Ústeckého kraje na oslavy bitvy u Grunwaldu, které proběhly v červenci. V rámci výjezdu delegace v čele s členem Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem projednala témata spolupráce na další rok. Novým tématem je spolupráce v oblasti kultury, o kterou projevil zájem polský partner prostřednictvím Kulturního centra Okresu Ostróda.

Výměna zkušeností a setkání probíhá i v oblasti školství. Jedním z takových výstupů byla účast školního sboru z Ostródy na mezinárodním soutěžním festivalu Jirkovský písňovar, který proběhl první říjnový víkend 2018.

červenci 2019 se delegace Ústeckého kraje vedená hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem vydala na každoroční pracovní návštěvu do partnerského regionu.  Hlavním tématem setkání byly oslavy 20. výročí vzniku okresu Ostróda.

Následně na přelomu srpna a září, při příležitosti 5. výročí meziregionální spolupráce, navštívila polská delegace Ústecký kraj. Během třech dní polská delegace navštívila město Děčín, Uhelné safari, mostecký autodrom či hipodrom.

V rámci naplňování smlouvy o spolupráci mezi okresem Ostróda a Ústeckým krajem proběhla ve dnech 15. - 18. 7. 2022 návštěva delegace Ústeckého kraje v partnerském okrese. Součástí delegace byli rovněž zástupci Destinační agentury České středohoří.

V předešlých dvou letech byly veškeré aktivity omezeny pandemií coronaviru. Přesto byly ve spolupráci s Klubem českých turistů prostřednictvím agentury České středohoří o.p.s. realizovány turistické pobyty v Mazurské oblasti a Ústeckém kraji nebo sportovní aktivity mládeže na území obou partnerských oblastí. Během červencového setkání byly projednány konkrétní návrhy společných aktivit na nejbližší období, zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu, kultury a vzdělávání. Byla dohodnuta vzájemná podpora při účasti na marketingových akcích (veletrhy, prezentace, apod.) pro rok 2023 s důrazem na ekonomickou výhodnost participace partnerských regionů a výměna know-how v oblasti organizace produktů cestovního ruchu. S ohledem na rostoucí kupní sílu, velikost populace a kulturní blízkost je polský trh z hlediska cestovního ruchu mimořádně zajímavý (před pandemií druhý nejvyšší počet zahraničních turistů v Ústeckém kraji). 

březnu 2023 se okres Ostróda opětovně s Ústeckým krajem prezentoval na společném stánku v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Vedení Ústeckého kraje tuto příležitost uvítalo k oficiálnímu setkání s polskou delegací. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se tak poprvé setkal se starostou okresu Ostróda Andrzejem Wiczkowskim a společně pohovořili o vzájemné spolupráci a možnostech jejího prohloubení. 

červenci 2023 delegace Ústeckého kraje vedená náměstkem hejtmana Jiřím Řehákem navštívila partnerský region. V rámci návštěvy byly zhodnoceny dosavadní aktivity v oblastech vymezených partnerskou smlouvou a bylo hovořeno o dalších možnostech rozvoje spolupráce, zejména obnovení a rozšíření spolupráce středních škol. V rámci návštěvy ústecká delegace zhlédla rekonstrukci slavné bitvy u Grunwaldu. 


Prohlášení o spolupráci_DAxZLOT


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 14.4.2014 / 15.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies